AKTUÁLNE INFO: Naši technici sú stále v akcii a dôsledne používajú ochranné pomôcky. Nenecháme vaše nehnuteľnosti zavlhnuté ani teraz. Volajte na +421 800 202 347.
 
Zavolať zadarmo
    Po-Ne 9.00-21.00

+421 800 202 347

Pre bezplatnú konzultáciu volajte Po-Ne 9.00-21.00
menu
Logo společnosti OsmoDry
arrow to contact button Začnite bezplatnú konzultáciu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Kontaktováním společnosti OsmoDry.sk s.r.o. na jejích elektronických komunikačních adresách, kontaktem prostřednictvím kontaktního formuláře na www prezentacích nebo telefonicky klient souhlasí s použitím a zpracováním osobních údajů pro obchodní účely společnosti OsmoDry.sk s.r.o.

2) Webová stránka www.OsmoDry.sk využívá prvky webové analytiky společnosti Google.

3) Nástroj webové analytiky Google Analytics využívá pro svou funkci soubory cookies, které se mohou zapisovat do Vašeho počítače. Prostřednictvím těchto souborů cookies se však neshromažďují žádné osobní informace. Záznamy obsahují pouze standardně sledované údaje, jako je IP adresa počítače, ze kterého byla stránka otevřena, datum a čas, používaný operační systém a typ internetového prohlížeče.

4) Údaje o chování uživatelů sítě internet (www) zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je například počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj Google Analytics uchovává IP adresy uživatelů pouze do té doby, než je určena geografická poloha návštěvníka www a poté jsou tato data zneškodněna. Provozovatel webové stránky se tímto zavazuje, že veškerá data získaná prostřednictvím služeb uvedených v bodě 1 tohoto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" nepoužije jinak, než v souladu s platnými zákony a učinil všechna dostupná opatření k tomu, aby zabránil jejich získání a využití třetí osobou v neprospěch uživatele sítě www.

5) Provozovatel webové stránky www.OsmoDry.sk v rámci tohoto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" uživatele sítě internet upozorňuje, že soubory cookies, které výše zmíněné nástroje webové analytiky využívají, nepoškozují hardware ani software počítače, mobilního telefonu, mobilních elektronických zařízení na platformě "android" nebo jiného zařízení s možností přístupu do sítě internet i bez něj, a jsou zobrazitelné a čitelné prostřednictvím standardních textových editorů, jako je například Poznámkový blok nebo aplikace k tvorbě a editaci textu z dílny www.openoffice.org. Tyto soubory cookies neobsahují žádný škodlivý kód ani části takových kódů nebo programů, neobsahují sexuálně explicitně zaměřený materiál ani jakýkoliv jiný materiál, který není v souladu s dobrými mravy, Ústavou České republiky a platnými nařízeními Evropské unie.

6) Přístup k datům společnosti Google mají povoleny pouze ty osoby, které tato oprávnění potřebují nezbytně ke své práci, což představuje pouze pracovníky technické podpory a pracovníky oddělení technické údržby společnosti Google. Tato data získaná z webové stránky www.OsmoDry.sk nejsou veřejně přístupná jiným osobám. Veškerý interní přístup k datům je pečlivě monitorován.

7) Provozovatel webové stránky www.OsmoDry.sk se zavazuje, že nebude, a nedovolí ani žádné potenciální třetí straně, používat službu pro sledování nebo shromažďování osobních informací uživatelů sítě Internet (www) a nebude při používání této služby osobně nebo třetí stranou spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky www.OsmoDry.sk s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje. Provozovatel se rovněž zavazuje, že neumožní ani třetím stranám spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky www.OsmoDry.sk s jakýmikoliv osobními informacemi o jakýchkoliv osobách z jakéhokoliv zdroje.

8) Kdykoli je uživateli počítače prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče k dispozici možnost používání souborů cookies zakázat. Veškeré funkce webové stránky jsou použitelné i bez souborů cookies.

9) Webová prezentace důrazně respektuje nařízení definovaná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy.

10) Máte-li jakýkoliv dotaz z oblasti ochrany osobních údajů na webové stránce, využijte kontaktního formuláře na webové stránce provozovatele. Pozbylo-li zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" platnosti, nebo zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" ještě v platnost nevstoupilo, platí dříve zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů".

11) Pamatujte prosím, že toto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" platí pouze pro tuto webovou prezentaci www.OsmoDry.sk a je tedy nutné, dříve, než vstoupíte na jiné webové stránky, prostudovat si platné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" pro webovou stránku, kterou se chystáte navštívit.

Prohlášení o používání souborů cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek a jsou jedním ze základních prvků pro správnou funkci těchto webových stránek. Na internetových stránkách www.OsmoDry.sk do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data, a ani data, která by mohla ohrozit funkce Vašeho počítače, přenosného zařízení nebo chytrého telefonu.

Typy souborů cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám do počítače umisťuje, a to na následující typy:

a) Podle domén - existují cookies prvních stran a cookies třetích stran. Platnost cookies prvních stran je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Cookies třetích stran jsou umístěny pomocí skriptu z jiných domén. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami.

b) Podle trvanlivosti - existují krátkodobé a dlouhodobé cookies. Krátkodobé cookies se z vašeho počítače samy odstraní po zavření prohlížeče. Dlouhodobé cookies po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, odstraní se za delší časový interval, jehož délka záleží na nastavení daného počítače, respektive prohlížeče a na nastavení webové stránky, která tato cookies ukládá. Dlouhodobé cookies lze odstranit kdykoliv ručně v rámci nastavení prohlížeče, který aktuálně používáte.

Typy cookies používané na webových stránkách www.OsmoDry.sk

a) Technické cookies - jedná se o dlouhodobé cookies prvních stran. Tyto cookies zajišťují základní technickou funkčnost webové stránky www.OsmoDry.sk.

b) Nástroje webové analýzy - tyto cookies jsou nástroje prvních stran, jedná se o dlouhodobé cookies. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Tyto cookies neshromažďují žádná osobní data uživatele.

Způsoby upravení využívání cookies

a) Vymazáním - vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči pomocí standardních nástrojů v rámci nastavení prohlížeče, který aktuálně využíváte. Vymazáním cookies může dojít k ovlivnění vzhledu nebo funkcionality webové stránky.

b) Blokováním - internetové prohlížeče umožňují využívání cookies ve Vašem počítači zablokovat. V takovém případě může dojít k ovlivnění vzhledu nebo funkcionality webové stránky.

Vymazání/blokování souborů cookies můžete učinit prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, bližší popis naleznete na následujících webových stránkách:


Další informace o cookies a jejich využití naleznete na https://cookies.insites.com.

Aktualizováno: 1/1/2024.

OsmoDry.cz® s.r.o., IČ: 28345240. Všetky práva vyhradené. Cookies.
>