AKTUÁLNE INFO: Naši technici sú stále v akcii a dôsledne používajú ochranné pomôcky. Nenecháme vaše nehnuteľnosti zavlhnuté ani teraz. Volajte na +421 800 202 347.
 
Zavolať zadarmo
    Po-Ne 9.00-21.00

+421 800 202 347

Pre bezplatnú konzultáciu volajte Po-Ne 9.00-21.00
menu
Logo společnosti OsmoDry
arrow to contact button Začnite bezplatnú konzultáciu

Časté otázky

S čím mi systém OsmoDry® môže pomôcť?

Systém OsmoDry® rieši problém vlhkého muriva a zničí hlavný zdroj tvorby pliesne na stenách. Neinvazívne odvlhčuje murivo a zabraňuje tým vzniku pliesne na miestach, kde by sa skôr či neskôr vplyvom vlhkosti objavila.

Kde všade je možné systém použiť

OsmoDry® je vhodný pre rodinné domy, rekreačné objekty, bytové domy, stavby občianskej vybavenosti, priemyslové objekty, kostoly vrátane všetkých pamiatkovo chránených objektov.

Je ideálny na materiály: tehelné murivo, kamenné murivo, tvárnice, betónové konštrukcie a kombinované - zmiešané murivo.

Skvelo pomôže v prízemí stavby a v pivniciach.

Detailný popis

Prístroj je založený na jave, ktorý sa nazýva osmo technológie. Zariadenie generuje elektromagnetické pulzy, ktorými pôsobí na vlhkú stavbu. Takto vytvorené elektromagnetické pole ovplyvnuje molekuly vody vo vnutri muriva tak, že v konečnom dôsledku spomaluje ich vzlievanie. Vďaka tomu sa murivo vysuší a sanácia muriva nebola nikdy jednoduchšia.

Čo je osmo technológie?

Osmo technológie je princíp slúžiaci k neinvazívnemu a bezelektródovému vysušeniu muriva. Prístroj vďaka tomu spomaľuje vzlievanie vody, a tím zbaví vaše murivo vľhkosti. Nemusíte sa obávať, že je osmo technológie zdraviu škodlivá, elektromagnetické pole je vytvárané s ohľadom na ľudské zdravie a pre živé organizmy je úplne neškodné.

Je nutný stavebný zásah?

Systém OsmoDry® rieši vlhkosť muriva a zničí hlavný zdroj tvorby pliesne neinvazívne, tzn. bez stavebného zásahu.

Čo sa stane s existujúcou omietkou?

Pri odvhlčovaní stavebných konštrukcií prístrojom OsmoDry® dôjde k prelínaniu solí s ustupujúcej vlhkosti do existujúcich omietok, a preto je potrebné vždy počítať s opravou týchto omietok. Nie je možné očakávať od inštalovaného prístroja, že odstráni vlhkostné mapy zo stien, ale naopak možno predpokladať, že sa môže optický stav omietok zhoršiť a to vplyvom pôsobenia prístroja OsmoDry® na vlhkosť v murive. Je preto potreba vždy počítať s odstránením všetkých existujúcich poškodených omietok a ich nahradenie novými. S prevedením nových povrchových úprav sa doporučuje spravidla počkať aspoň do čiastočného úbytku vlhkosti. Opravy omietok možno doporučiť najskôr po 12 mesiacoch od zahájenia odvlhčovania.

Koľko stojí ročná prevádzka prístroja?

Systém OsmoDry® spotrebuje za rok elektrický prúd približne v cene 11 eur.

Čo sa stane, ak mi prístroj OsmoDry® nepomôže?

Na začiatku našej spolupráce platíte zálohu vo výške 50% z ceny zákazky. Ak sa v priebehu prvého roka na Vašej stavbe nedostaví požadovaný účinok prístroja OsmoDry®, zálohu Vám vrátime v plnej výške.

OsmoDry.cz® s.r.o., IČ: 28345240. Všetky práva vyhradené. Cookies.